Laatste nieuws

In onze laatste nieuwsbrief van november 2019 moesten wij u meedelen dat het realiseren van een voorziening speciaal voor hoogbegaafde kinderen niet mogelijk bleek.

Tijdens onze zoektocht naar mogelijkheden voor een voltijds HB voorziening zijn we diep in de onderwijswereld gedoken. Dit was een zeer intensieve periode waarin helaas bleek dat de ambities van onze initiatiefgroep niet te realiseren zijn binnen de bestaande (wettelijke) kaders.

Een deel van onze initiatiefgroep heeft besloten zich, los van HB Onderwijs Oisterwijk, verder te gaan inspannen voor onderwijsvernieuwing en meer goede onderwijsplekken in Oisterwijk. Met deze nieuwsbrief willen wij u hierover informeren.

Officieel verzoek ingediend voor het starten basisschool ‘de Nieuwe Linde’
Er is een officieel verzoek ingediend voor het starten van een nieuwe basisschool in Oisterwijk genaamd ‘de Nieuwe Linde’. Voornaamste pijlers van deze basisschool zijn verbinding met de natuur, zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld en functioneel leren.

Uit onderzoek en een demografische prognose is gebleken dat er ruimte is voor een algemeen-bijzondere basisschool gericht op gedifferentieerd leren, natuureducatie en contextgericht leren. Het wordt een school waar kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie met oog voor hun eigen tempo. Basisschool de Nieuwe Linde heeft dan ook niet voor niets het motto: ‘de natuur bepaalt ons tempo’. In de plannen zijn ook diverse ontdektuinen opgenomen die kinderen de ruimte zullen bieden om zelf te ontdekken en te leren, binnen en buiten de school.

Lees meer over waarom het onderwijsconcept van de Nieuwe Linde mogelijk passend kan zijn voor hoogbegaafde kinderen.

Voor meer informatie over basisschool de Nieuwe Linde of voor het abonneren op hun nieuwsbrief verwijzen wij u naar: www.denieuwelinde.nl