Afgelopen vrijdag 3 mei kopte Oisterwijk Nieuws Tiental Oisterwijkse basisschoolleerlingen noodgedwongen naar de Reeshof“. Plein013, het samenwerkingsverband van scholen in en en rondom Tilburg, heeft besloten de Talentklas te verplaatsen naar Tilburg. De Talentklas is een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen waaraan de reguliere basisschool geen passend onderwijs kan bieden. Per augustus 2019 zal er in Oisterwijk dus geen plaats meer zijn voor deze kinderen.

Stichting HB Onderwijs Oisterwijk is door Oisterwijk Nieuws benaderd voor een reactie. Daarnaast hebben diverse zeer bezorgde ouders van Talentleerlingen hun zorgen, twijfels en onzekerheid gedeeld met ons en de media. Vanzelfsprekend delen wij de zorg voor deze kinderen. Ouders roepen gemeente en scholen in Oisterwijk en Moergestel op om zich in te zetten voor deze vaak kwetsbare doelgroep.

Zoals u weet willen wij, Stichting HB Onderwijs Oisterwijk, een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen in Oisterwijk opzetten. Het is niet ons doel om de Talentklas te vervangen. De doelgroep is immers vele malen groter dan het aantal leerlingen dat bij Talent is aangemeld. Wel is met het verhuizen van Talent de noodzaak voor deze voorziening alleen maar groter geworden. De Talentklas is bedoeld voor leerlingen waarvan de reguliere basisschool heeft aangegeven handelingsverlegen te zijn. Stichting HB Onderwijs Oisterwijk wil geen noodvoorziening opzetten voor vastgelopen leerlingen, maar door middel van o.a. vroege signalering kinderen zo vroeg mogelijk passend onderwijs bieden.

Voor ieder kind in Oisterwijk zou er passend onderwijs moeten zijn. Maar hoe kan er gesproken worden over passend onderwijs binnen de gemeente als leerlingen met busjes naar de Reeshof worden gebracht?

We voeren momenteel vele gesprekken met betrokkenen en belangstellenden in de regio. De gemeente Oisterwijk, verschillende scholen en de media zijn geïnteresseerd in onze plannen. We hopen op zeer korte termijn meer nieuws te kunnen communiceren.