/FAQ
FAQ2019-03-27T19:57:42+00:00

FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen aan de initiatiefgroep.

Wie zit er achter het initiatief?2019-03-27T13:08:33+00:00

Wij zijn een groep ouders en professionals uit het onderwijs en de zorg.  Voor de uitvoering van dit project hebben wij de Stichting HB Onderwijs Oisterwijk opgericht.

Lees meer over ons op de pagina ‘Wie zijn wij’.

Passend onderwijs maakt dit initiatief toch overbodig?2019-03-27T13:10:31+00:00

Hoewel verschillende professionals de voorkeur geven aan het creëren van een passende plek binnen het reguliere onderwijs, lijkt dit (op korte termijn) helaas niet te realiseren.

Een passende leeromgeving creëren in het reguliere basisonderwijs blijkt erg lastig te zijn; denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om samen te spelen en werken met peers, het leren leren (niet alleen in de plusklas) en omgaan met prikkelgevoeligheid en hoge sensitiviteit. Ook ontbreekt het vaak aan kennis en expertise rondom hoogbegaafdheid. Er bestaat binnen de initiatiefgroep dan ook consensus over de noodzaak voor een voltijds voorziening voor deze doelgroep.

Hoe ziet het aannamebeleid er uit?2019-03-27T13:11:47+00:00

Momenteel wordt het aannamebeleid vastgesteld. De definitieve versie verschijnt binnenkort op deze website.

Meld u aan via deze website om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Waarom in Oisterwijk?2019-03-27T13:15:26+00:00

Veel kinderen uit Oisterwijk en omgeving reizen dagelijks naar Eindhoven of Drunen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Dit is voor zowel kinderen, ouders als gemeente geen wenselijke of houdbare situatie.

De voltijdsvoorziening in Oisterwijk, die specifiek bedoeld is voor kinderen die zijn vastgelopen in het reguliere basisonderwijs, zal per augustus 2019 niet meer in onze gemeente gevestigd zijn.

Veel kinderen uit Oisterwijk en omgeving gaan momenteel naar een deeltijdvoorziening zoals Plusklas, Intermezzo, DOEN etc. In verreweg de meeste gevallen achten ouders deze voorzieningen niet toereikend. Uit de afgenomen vragenlijsten blijkt dat het merendeel van deze ouders momenteel voltijds hoogbegaafden onderwijs buiten onze gemeente/regio overweegt.

De gemeente Oisterwijk heeft een groot verzorgingsgebied en er is een duidelijke behoefte aan voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Wij zijn van mening dat een dergelijke voorziening binnen de gemeente Oisterwijk aanwezig zou moeten zijn. Dit past ook goed in de wijkgerichte aanpak en verbetert bovendien het vestigingsklimaat van de gemeente Oisterwijk.

Wie mag zich aanmelden?2019-03-27T13:15:45+00:00

Zowel ouders als professionals kunnen zich aanmelden om de meest recente ontwikkelingen te volgen. Zodra de mogelijkheid bestaat om uw kind(eren) in te schrijven, zullen wij u hierover infomeren.

Hoe kan ik dit initiatief helpen?2019-03-27T13:15:53+00:00

Wij kunnen op verschillende gebieden hulp gebruiken. Zowel op korte als langere termijn. Denkt u ons te kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op!

Waarom een school speciaal voor hoogbegaafde kinderen?2019-03-27T13:18:43+00:00

Als ouders en professionals pikten wij steeds meer signalen op over vastgelopen hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. De huidige mogelijkheden voor deze doelgroep leken niet toereikend.

Wij hebben daarom besloten een onderzoek te starten om de behoefte aan voltijds hoogbegaafden onderwijs in Oisterwijk te toetsen. Uit gesprekken en vragenlijsten blijkt dat het onderwijs momenteel voor veel hoogbegaafde kinderen niet passend is. Daarnaast kunnen bepaalde mogelijkheden pas worden ingezet wanneer een leerling al is vastgelopen en de school aangeeft handelingsverlegen te zijn. Deze heeft slechts een tijdelijk karakter heeft en geen garantie geeft op structureel passend onderwijs.

Wij willen voorkomen dat kinderen vastlopen en hen direct een passend onderwijs in een veilige leeromgeving bieden.

Wat is de startdatum?2019-10-01T11:21:26+00:00

Op dit moment is de startdatum nog niet bekend. Wij streven ernaar schooljaar 2020-2021 onze deuren te openen.

Meld u aan via deze website om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.